seowordpress.pl

Jeszcze jeden sposób aby dodać przycisk „wróć do góry strony” na WordPress

Zapytacie, dlaczego właśnie jeszcze jeden? To bardzo proste! Do realizacji opcji „wróć do góry strony” istnieje szereg rozwiązań. Wystarczy poszukać w wyszukiwarce Google, aby trafić na różne tutoriale opisujące tworzenie przycisku od zera (na podstawie jQuery) lub użycie jednej z wtyczek. Ale jakie z tych rozwiązań użyć?

Najbardziej popularnymi wśród użytkowników są gotowe rozwiązania. Ale i tu warto się zastanowić nad wyborem. Ponieważ tylko na repozytorium WordPress można znaleźć 1160 wtyczek (rys. 1), przy wpisaniu do wyszukiwarki słowa kluczowego „Back to Top”.

Rysunek 1. Wtyczki w repozytorium WordPress

Oczywiście każde z rozwiązań dostępnych na stronie wordpess.org może być używane przez Państwo. Ale przed instalacją wtyczki należy zapoznać się z ją oceną oraz funkcjonalnością. My możemy polecić Państwu Smooth Scroll Up. To proste i funkcjonalne rozwiązanie, które zostało zainstalowane przez użytkowników więcej od 10 000 razy. Opcji wtyczki podzielone są na trzy sekcji: podstawowe opcji (Basic), opcji wyświetlania (Display) i zaawansowane opcji (Advanced). Przejrzymy krótko te opcji.

Podstawowe opcje

Za pomocą tych opcji użytkownik może wybrać typ przycisku „wróć do góry strony”. Dostępne są kilka wariantów:

W zależności od wybranego typu w sekcji „Podstawowe opcji” będą widoczne dodatkowe opcji. Na przykład w przypadku typu „Ikona” można wybrać obrazek dla ikony, jej rozmiar orz położenie na stronie (rys. 2).

Rysunek 2. Podstawowe opcji wtyczki Smooth Scroll Up

Opcje wyświetlania

Podana sekcja zawiera następujące opcji dla użytkowników (rys. 3):

Rysunek 3. Opcje wyświetlania wtyczki Smooth Scroll Up

Zaawansowane opcje

Tej opcji, zgodnie z nazwy, będą ciekawe przede wszystkim osoby, które mają odpowiednią wiedzę na temat tworzenia stron www, w tym CSS i JS (rys.4). Za ich pomocą można dodać niestandardowy kod CSS i JS. To ze swojej strony pozwala dodawać własne style lub funkcji dla przycisku.

Rysunek 4. Opcje wyświetlania wtyczki Smooth Scroll Up

Ponieważ nie wnieśliśmy żadnych zmian do opcji naszej wtyczki, możemy przyjśc na stronę główną i sprawdzić jak działa przycisk „wróć do góry strony” (rys. 5).

Rysunek 5. Przycisk „wróć do góry strony” na stronie głównej

Jak widać w prawym dolnym rogu ekranu pojawił się przycisk z strzałką w górę. Klikając po nim będziemy szybko przeniesieni na początek strony, czego właśnie i oczekiwaliśmy.

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej wtyczka Smooth Scroll Up jest dobrym rozwiązaniem dla realizacji opcji „wróć do góry strony”. Ona ma nie tylko szereg ustawień, lecz także może być stosowana różnymi typami użytkowników. Osoby początkujące znajdą w niej podstawowe opcji dla dodania i zarządzania przyciskiem. A osoby mające wiedzę na temat CSS i JS mogą realizować własne style lub funkcji dla przycisku.
Dlatego jeśli piszecie Państwo długie artykułu lub po prostu chcecie ułatwić nawigację swoim czytelnikom poprzez przycisk „powrót na górę” – wtyczka Smooth Scroll Up będzie dla was.