Wordpress SEO - Czego szukasz?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania związane z SEO lub Wordpressem wpisz frazę i czekaj na podpowiedzi lub kliknij enter! Wyniki pokazują także linki do zewnętrznych źródeł.

193 artykułów w bazie

Paginacja i breadcrumb bez wtyczki w WP


[ SEOWind.io - pisz treści które rankują się w TOPach ]

Dziś pokażę w jaki sposób w instalacji WordPress’a wyświetlić paginację, inaczej stronicowanie oraz breadcrumb bez użycia wtyczki.

Paginacja

Większość z Was pewnie zna bardzo dobrą wtyczkę WP-PageNavi jednak w specyficznych sytuacjach będziemy zmuszeni użyć samego kodu bez jej instalacji. Kod umieszczamy w miejscy gdzie chcemy aby paginacja się wyświetlała.

global $wp_query;
$total = $wp_query->max_num_pages;
if ( $total > 1 )  {
if ( !$current_page = get_query_var('paged') )
$current_page = 1;
$format = empty( get_option('permalink_structure') ) ? '&page=%#%' : 'page/%#%/';
echo paginate_links(array(
'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%',
'format' => $format,
'current' => $current_page,
'total' => $total,
'mid_size' => 4,
'type' => 'list'
));
}

Breadcrumb

Tu sprawa wygląda podobnie jak w przypadku paginacji. Dobra wtyczka do wyświetlenia breadcrumb to Breadcrumb NavXT.
Ten kod umieszczamy w pliku functions.php

function the_breadcrumb() {
    global $post;
    echo '<ul id="breadcrumbs">';
    if (!is_home()) {
        echo '<li><a href="';
        echo get_option('home');
        echo '">';
        echo 'Home';
        echo '</a></li><li class="separator"> / </li>';
        if (is_category() || is_single()) {
            echo '<li>';
            the_category(' </li><li class="separator"> / </li><li> ');
            if (is_single()) {
                echo '</li><li class="separator"> / </li><li>';
                the_title();
                echo '</li>';
            }
        } elseif (is_page()) {
            if($post->post_parent){
                $anc = get_post_ancestors( $post->ID );
                $title = get_the_title();
                foreach ( $anc as $ancestor ) {
                    $output = '<li><a href="'.get_permalink($ancestor).'" title="'.get_the_title($ancestor).'">'.get_the_title($ancestor).'</a></li> <li class="separator">/</li>';
                }
                echo $output;
                echo '<strong title="'.$title.'"> '.$title.'</strong>';
            } else {
                echo '<li><strong> '.get_the_title().'</strong></li>';
            }
        }
    }
    elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
    elseif (is_day()) {echo"<li>Archwium dla "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_month()) {echo"<li>Archiwum dla "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_year()) {echo"<li>Archiwum dla "; the_time('Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_author()) {echo"<li>Archiwum autora"; echo'</li>';}
    elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) {echo "<li>Archiwum"; echo'</li>';}
    elseif (is_search()) {echo"<li>Wyniki wyszukiwania"; echo'</li>';}
    echo '</ul>';
}

Następnie wklejamy kod:

&lt;?php the_breadcrumb(); ?&gt;

tam gdzie chcemy aby się wyświetlił breadcrumb.

O Wojciech Władziński

Branżą SEO zajmuję się od 2008 roku. Na co dzień starszy specjalista ds. SEO w firmie Seogroup. Tworzę i optymalizuję duże serwisy jak i mniejsze strony internetowe. Szczególnie upodobałem sobie środowisko WordPressa, który mimo powszechnej opinii nie jest tylko platformą blogową.
  • Linki Wewnętrzene i Sematyka

  • Budowanie linków
  • Sematyka
  • Budowanie linków nigdy nie było prostrze. Setki możliwości linków za jednym kliknięciem.
  • SEMRush

  • Profesjonalna platforma SEO
  • Online
  • SEMrush oferuje rozwiązania dla SEO, PPC, treści, mediów społecznościowych i badań konkurencyjnych.