seowordpress.pl

Wyświetlanie pól wpisów i taksonomii tworzonych przez Types

Jakiś czas temu pisałem o tym jak w WordPress tworzyć i modyfikować bezkodowo taksonomie, pola wpisów i typy postów za pomocą wtyczki Types. Dziś pokażę w jaki sposób wyświetlać je na naszej stronie w różnych jej miejscach. 

Będę się odnosił do punktów zamieszczonych w poniższym artykule:

TYPES czyli taxonomies, custom fields i post types w jednym miejscu

Pola własne – custom fields

Niestandardowe pola wpisów wyświetlamy za pomocą funkcji get_post_meta zawierającej parametry w kolejności $post_id, $key, $single. Więcej na jej temat przeczytacie tutaj: https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_post_meta/

W naszym przypadku będzie ona wyglądała w tej sposób:

W miejsce „nazwa-pola” wpisujemy wygenerowany przez Types nazwę sluga jaki został wygenerowany z jego tytułu (lub zmodyfikowany przez Ciebie) wraz z przedrostkiem „wpfc-„. Tworzonej w punkcie 3.5 w poprzednim artykule.

Wyświetlanie pól poprzez shortcode

Informacje na temat shortcodów możecie znaleźć: Czym są shortcodes i jak z nich korzystać na przykładzie galerii WP , Tworzenie shortcodes na przykładzie dodawania reklamy Adsense w dowolnym miejscu 

Przykład będzie obejmował operacje na dwóch polach wpisu – jednym tekstowym, drugim adresem url – wyświetlającym podlinkowany tekst z danymi pobranymi z danego posta. Wszelkie walidacje odbywają się po stronie wtyczki – jeżeli została ona uruchomiona przy tworzeniu pól.

Do pliku functions.php bazującego na schemacie dodajemy kod:

2. Wklejenie w porządane miejsce shortcode o nazwie [nazwashortcode]

 Powyższy link pojawi się wtedy gdy pole tekstowe zostanie wypełnione. Możecie usunąć lub zmodyfikować warunek w oparciu o inne pola 

Taksonomie

Wyświetlanie taksonomii odbędzie się na zasadzie podlinkowanej listy. Korzystamy z funkcji wp_get_post_terms z parametrami $post_id, $taxonomy, $args. Więcej na temat tej funkcji możecie przeczytać tutaj: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_get_post_terms

W pliku functions.php dodajemy kod:

W miejscu gdzie chcemy wyświetlić listę naszych niestandardowych taksonomii wpisujemy:

NAZWA_TAKSONOMII – slug taksonomii. Wpisujemy wraz z przedrostkiem „wpcf-„

Podsumowanie

Rozszerzenie Types to zdecydowanie najlepsze narzędzie do bezkodowego tworzenia i modyfikowania nowych elementów, które pozwolą nam rozbudować funkcje naszej strony. Dzięki niej możemy bez problemu wyjść z ram blogowych w jakich domyślnie utrzymuje nas WP.