Wordpress SEO - Czego szukasz?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania związane z SEO lub Wordpressem wpisz frazę i czekaj na podpowiedzi lub kliknij enter! Wyniki pokazują także linki do zewnętrznych źródeł.

193 artykułów w bazie

Jak dodać system punktacji w WordPress do zwiększenia aktywności użytkowników


[ SEOWind.io - pisz treści które rankują się w TOPach ]

1

Aby zachęcić użytkowników do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu strony internetowej, wymyślane są różne rozwiązania ściśle związane z grą, znane również jak grywalizacja. Zgodnie z definicją dostępną na stronie Wikipedii, grywalizacja, gryfikacja oraz gamifikacja (ang. gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Innymi słowy, grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

1

Więcej o grywalizacji możecie przeczytać tutaj: https://www.seowordpress.pl/grywalizacja-sposob-na-budowe-marki-w-sieci/

Jeśli mówimy o stronie www opartej o WordPress, za pomocą grywalizacji można zwiększyć aktywność użytkowników, np. w komentowaniu wpisów oraz ocenie ostatnich zgodnie z wybraną skalą.  W dzisiejszym artykule pokażemy właśnie, jak podłączyć system punktacji w WordPress, który dodaje momenty gry na stronie internetowej.

Realizować nasz pomysł będziemy za pomocą wtyczki WordPoints, która dostępna jest na stronie serwisu wordpress.org. Zainstalujemy ją w sekcji Wtyczki panelu administracyjnego, pobierając z repozytorium WordPress. Po aktywacji wtyczki, można przystąpić do jej konfiguracji.
Przede wszystkim przechodzimy do sekcji WordPoints (powinna pojawić się w panelu administracyjnym WordPress po aktywacji naszej wtyczki) i wybieramy punkt menu Point Hooks (rys. 1). W tym rozdziale będziemy tworzyć nasz własny system punktacji, korzystając z dostępnych funkcji.

2

Rysunek 1. Konfiguracja wtyczki WordPoints – rozdział Point Hooks

Hooks – to działania, które użytkownicy strony powinni wykonywać, aby zdobyć punkty. Tak, na przykład, administrator może rozpowszechniać punkty użytkownikowi za odwiedzenie strony, pozostawienie komentarza, pisanie artykułów, zakładanie konta na stronie lub otrzymywanie komentarzy do własnych artykułów.

Dlatego aby stworzyć system punktacji należy w sekcji Add New Points Type (Dodaj nowy typ punktacji) wpisać imię i nacisnąć przycisk Save (Zapisz). Przy tym pola Prefix i Suffix można zostawić bez zmian. Za ich pomocą można dodawać dowolne symbole przed i po liczbie punktów w tabeli wyświetlanej na stronie.

Stworzymy własny system punktacji: wpisujemy nazwę i klikamy przycisk Zapisz (rys. 2). W naszym przypadku nazwa – System punktacji.

Rysunek 2. Tworzenia systemu punktacji

Rysunek 2. Tworzenia systemu punktacji

Dalej należy dodać hooks za które będą naliczane punkty dla użytkowników naszej strony. Dlatego przeciągniemy za pomocą myszy odpowiedni hooks do sekcji stworzonego systemu punktacji. Dla wyboru dostępne są:

 • Commets (Komentarze) – naliczenie punktów za napisanie komentarzy do odpowiednich typów zawartości na stronie: plików media, wpisów i stron. Przy tym administrator może ustawić naliczenie punktów za te wszystkie typy oraz wybrać jeden z nich, np. wpisy.
 • Comments Received (Uzyskiwane komentarze) – naliczenie punktów za otrzymanie cudzych odpowiedzi do publikowanych zawartości. W tym hook również można wybrać typy: pliki media, wpisy i strony.
 • Periodic Points (Punkty okresowe) – naliczenie punktów za odwiedzanie strony (przynajmniej jednorazowe wejście na stronę) według wybranego okresu: godzina, dzień, tydzień, miesiąc.
 • Post Publish (Publikacje wpisów) – naliczenie punktów za dodanie zawartości na stronę. Do dostępnych typów zawartości należą pliki media, wpisy i strony.
 • Registration (Rejestracja) – naliczenie punktów za dokonanie rejestracji na stronie.

Do naszego systemu punktacji zostały wybrane następne hooks: Komentarze, Publikacje wpisów i Punkty okresowe z odpowiednimi znaczeniami (rys. 3).

4

Rysunek 3. Dodanie hooks do stworzonego systemu punktacji

Po tym jak zapisujemy wszystkie zmiany wprowadzone do podłączonych hooks, nasz system punktacji będzie naliczał punkty użytkownikom strony. Ale będą one widoczne tylko dla administratora strony i przedstawione w postaci logów. Sprawdzić historie naliczonych punktów można w sekcji WordPonts – PointsLogs (rys. 4).

6

Rysunek 4. Historia naliczonych punktów

W tabeli są zaznaczeni użytkownicy, ilość naliczonych punktów, rodzaj działań, za jakie były naliczone punkty i odpowiedni czas tych działań. W naszym przypadku mamy 6 różnych działań wykonanych przez naszych 3 użytkowników. Oprócz tego sprawdzić logi może tylko administrator strony.
Dla przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji dla użytkowników strony dostępny jest odpowiedni widgety dodany do WordPress po instalacji wtyczki WordPoints. Przejdziemy więc do jego konfiguracji.

Widgety wtyczki WordPoints

Dla konfiguracji widgetów przechodzimy do sekcji Wygląd => Widgety (rys.5).

7

Rysunek 5. Historia naliczonych punktów

Wśród dostępnych na stronie widgetów pojawiły się 3 nowe, a mianowicie:

Points Log – ten widget wyświetla na stronie ostatnio naliczone punkty. Udostępnia informację o działaniach użytkowników i liczbie naliczonych punktów za wykonane działania (rys.6). Za pomocą prostych opcji można wybrać tytuł dla widgetu i liczbę wyświetlanych logów.

8

Rysunek 6. Konfiguracja widgetu Points Log

WordPoints – widget wyświetla całkowitą liczbę punktów uzyskanych przez użytkownika (rys.7). Dlatego aby otrzymać informację o naliczonych punktach użytkownik musi zalogować się na stronę. W przeciwnym razie na miejsce umieszczonego na stronie widgetu pojawi się komunikat. W standardowym przypadku to „You must be logged in to view your points” (“Musisz być zalogowany aby muc sprawdzić swoje punkty”). Treść komunikatu tekstowego oraz liczbę ostatnich działań można zmienić za pomocą odpowiednich opcji w widgecie.

9

Rysunek 7. Konfiguracja widgetu My Points

WordPoints Top Users – ten widget wyświetla listę topowych użytkowników ( z maksymalną liczbą punktów). Za pomocą opcji można ustawić nazwę widgetu i liczbę wyświetlanych użytkowników (rys.8).

10

Rysunek 8. Konfiguracja widgetu WordPoints Top Users

W naszym przypadku dodamy na stronę wszystkie 3 widgety. Przeciągniemy je za pomocą myszy do obszaru widgetów. Dalej należy skonfigurować te widgety według własnych potrzeb. Dodane na stronę widgety będą miały przykładowo następujący wygląd:

11

Rysunek 9. Wyświetlana informacja przez widget Points Log

Dla naszej strony używamy standardowego motywu Twenty Fifteen. Dlatego wyświetlana za pomocą widgetów informacja w tabelach jest nieostylowana i potrzebuje dodatkowego formatowania.
Oprócz tego nagłówki w tabelach zawierają angielskie słowa. Wtyczka jest przetłumaczona na kilka języków, z pośród których niestety nie ma polskiego. Ale zawsze można to poprawić, dodając własną wersję językową. Zrobić to można za pomocą programu Poedit oraz innego rozwiązania.

W przypadku użycia Poedit należy otworzyć plik językowy wtyczki wordpoints.pot, który znajduje się w folderze Languages pod następnym adresem: /wasza_strona_www/wp-content/plugins/wordpoind/languages (rys. 10).

14

Rysunek 10. Pliki językowe wtyczki WordPoints

Po tłumaczeniu zapisujemy zmiany. Przy tym plikowi dajemy nazwę: wordpoints-pl_PL. Poedit stworzy 2 pliki z rozszerzeniem .po i .mo, które należy wrzucić do innych plików językowych wtyczki.

Shortcodes wtyczki WordPoints

Więcej na temat shortcodów możecie przeczytać tutaj: https://www.seowordpress.pl/czym-sa-shortcodes-i-jak-z-nich-korzystac-na-przykladzie-galerii-wp/

Oprócz widgetów wtyczka WordPoints obsługuje shortocody, które można dodawać do dowolnego miejsca wpisu oraz strony. Dostępne są następujące shortcody:

 • [wordpoints_points] — wyświetla punkty użytkownika,
 • [wordpoints_points_top] — wyświetla listę topowych użytkowników strony,
 • [wordpoints_points_logs] — wyświetla listę działań i otrzymane za te działania punkty,
 • [wordpoints_how_to_get_points] — wyświetla listę działań na podstawie których użytkownicy mogą zdobywać punkty,
 • [wordpoints_user_rank] — wyświetla ranking użytkownika.

Każdy z tych shortcodów ma dodatkowe parametry (user_id i points_type), pozwalające zmodyfikować wyświetlaną informację. Więcej na temat modyfikacji shortcodes można znaleźć na oficjalnej stronie. Ponieważ wszystkie niezbędne informacje dotycząca modyfikacji shortcodów dostępna jest na oficjalnej stronie wtyczki https://wordpoints.org/user-guide/shortcodes/ nie będziemy jej powtarzaj w artykule. Pokażemy tylko przykład użycia jednego z shortcodu na stronie. Niech to będzie shortcode [wordpoints_points_top] za pomocą którego dodamy listę topowych użytkowników do wpisu.

Stworzymy przykładowy wpis i wstawimy powyższy shortcode. Po zapisaniu zmian i przejściu do wpisu otrzymamy następujący komunikat „Shortcode error: The “points_type” attribute of the [wordpoints_points_top] shortcode must be the slug of a points type. Example: [wordpoints_points_top points_type=”points”].” Oznacza to, że w ustawieniach wtyczki nie wyznaczyliśmy naszego systemu punktacji jako typ punktów używany domyślnie.

Do wprowadzenia potrzebnych zmian przechodzimy do sekcji WordPoinst => Configure. Wybieramy opcję Default (Domyślnie), która znajduje się w rozdziału Default Points Type (Domyślny typ punktów). Przełączmy tą opcję na „System punktacji” (wybieramy nasz system punktacji) (rys. 11).

16

Rysunek 11. Wyznaczenia domyślnego typu punktów

Po zapisaniu zmian możemy odświeżyć wpis z dodanym shortcodem w przeglądarce. Otrzymamy następujący rezultat (rys. 12).

17

Rysunek 12. Dodanie shortcode do wpisu

Jak widać, we wpisie pojawiła się tablica podobna do sformowanej przez wtyczkę Top Users.

Podsumowanie

Za pomocą wtyczki WordPoints można szybko dodać elementy grywalizacji na stronę internetową. Uzyskiwanie punktów za wykonane działania będzie dodatkowym motywatorem dla bardziej aktywnego uczestnictwa użytkowników w życiu strony. Przy tym można wymyślić własne system nagród za zdobyte punkty. Taki system będzie jeszcze lepszym katalizatorem do zwiększenia aktywności społeczeństwa na stronie. W takim razie wszystko zależy od Państwa i Państwa fantazji.

Mam nadzieję, że otrzymana informacja pozwoli Państwu zrobić stronę jeszcze ciekawszą dla użytkowników. W przypadku pojawienia dodatkowych pytań proszę zostawiać komentarzy.

O Janusz Kamiński

Specjalista działu marketingu firmy TemplateMonster. W branży IT pracuje od 5 lat. Posiada doświadczenie w SEO, marketingu internetowym. Oprócz tego interesuje się projektowaniem internetowym.
 • Linki Wewnętrzene i Sematyka

 • Budowanie linków
 • Sematyka
 • Budowanie linków nigdy nie było prostrze. Setki możliwości linków za jednym kliknięciem.
 • SEMRush

 • Profesjonalna platforma SEO
 • Online
 • SEMrush oferuje rozwiązania dla SEO, PPC, treści, mediów społecznościowych i badań konkurencyjnych.